Layout for Fredrik Hertzberg's book Mitt språk är ej i orden, Gunnar Björling liv och verk.
This project is made at Oy Graaf Ab in collaboration with Svenska litteratursällskapet i Finland.
Back to Top